Vuosikokous 2017

Vuosikokous 25.2.2017 lounas-kahvila Nyymannissa (Revontie 14, 90830 Haukipudas) klo 14.00 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.00).

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)
6. Pöytäkirjantarkastajien valinta (2 kpl)
7. Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
8. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
10. Jäsen- ja liittymismaksu vuodelle 2017
11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
12. Puheenjohtajan valinta
13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Erovuoroiset: Timo Turula (vara Jouni Roininen), Mikko Taipaleenmäki (vara Eero Aitta), Mikael Keinänen ei jatka (vara Pekka Meriläinen), Juha Kurkela ei jatka
14. Toiminnantarkastajien (2 kpl) ja heidän varamiesten (2 kpl) valinta
15. Edustajien valinta kennelpiirin ja rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2017
16. Jaostojen henkilöiden valinta (koe, näyttely, lehti)
17. Yhdistyksen jäsenten viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 14 pykälän määräykset
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

spacer